Program Kembara UniSZA Pasti Bantu

23 November 2017, telah berlangsung Program Kembara UniSZA Pasti Bantu “Charity For Humanity” yang dianjurkan oleh Kor Asas Kewartawanan Universiti Sultan Zainal Abidin bertempat di Kuala Lumpur dengan kerjasama Universiti Malaysia, Zoo Negara Kuala Lumpur, Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Musium Orang Asli Gombak, Selangor, dan Radio Televisyen Malaysia. Program ini berlangsung selama selama 3 hari.

Projek ini bertujuan untuk melengkapan projek akhir bagi khusus ini. Program yang berbentuk seperti ini mampu menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja sukarelawan kepada setiap peserta yang terlibat. Program ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta terutamanya kaedah pendekatan untuk bekerjasama dengan masyarakat luar. Aktiviti yang dijalan kan di Zoo Negara Kuala Lumpur ialah menyumbangkan pek keperluan harian dan aktiviti gotong royong selain memberi khidmat nasihat di pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur.

Maklum balas ahli kor asas kewartawanan yang diterima adalah positif dan baik malah mereka mengharapkan agar program seprti ini akan dapat diadakan lagi pada masa yang akan datang dan pada masa yang samapenglibatan pelajar terhadap program yang berbentuk kemasyarakatan akan meningkat. Objektif program seperti ini salah satunya memupuk dan menyemai sifat kesukarelawan dalam diri mahasiswa dan mahasiswi peka tentang peranan mereka terhadap tanggungjawab kepada masyarakat sekeliling sejajar dengan kemahiran social dan bertanggungjawab.

Ini sekaligus menggalakkan mahasiswa dan mahasiswi supaya bergiat aktif dalam setiap program yang dijalankan serta melatih dan mencungkil bakat-bakat baru yang mempunyai kredibiliti kemahiran sejajar dengan kerja sepasukan.

|| Galeri || 

 

Persembahan Kawad Kawalan Kehormat PALAPES Udara UniSZA

20 Oktober 2017 yang lalu, Persembahan Kawad Kawalan Kehormat, Pameran Dan Pasukan Berbasikal Palapes Udara UniSZA Sempena Pesta Konvokesyen Unisza Kali Ke-9 telah diadakan di Tapak Pesta Konvokesyen UniSZA Kampus Gong Badak selama 4 hari. Ianya dianjurkan oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin (PPHP).

PALAPES Udara UniSZA telah diberi kepercayaan untuk mengetuai Kawad Kawalan Kehormat, mengiringi barisan Tetamu Kehormat dan membuka Booth  Pameran PALAPES Udara UniSZA. Program ini melibatkan seramai 136 Pegawai Kadet PALAPES Udara UniSZA yang terdiri daripada tiga peringkat iaitu peringkat Senior, Intermediate dan Junior.

Pesta Konvokesyen dimulakan dengan ketibaaan para Tetamu Kehormat ke Tapak Pesta Konvokesyen Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan diiringi oleh Pasukan Berbasikal yang terdiri daripada barisan Pegawai Kadet PALAPES Udara UniSZA peringkat Junior.  Majlis Perasmian diteruskan lagi dengan Kawad Kawalan Kehormat yang diwakili oleh PALAPES Udara UniSZA yang terdiri beberapa Pegawai Kadet daripada peringkat Intermediate dan Senior dan telah diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Muhammad Arsyad Bin Sohaile.       

Selain daripada itu, Booth Pameran daripada PALAPES Udara UniSZA telah dibuka bagi memperkenalkan PALAPES Udara kepada masyarakat luar, amnya dan pelajar dan staf UniSZA, khususnya. Booth Pameran ini telah mendapat sambutan, khususnya daripada para mahasiswa dan mahasiswi kerana mereka dapat menambah ilmu yang lebih mendalam mengenai PALAPES Udara UniSZA, sekaligus menarik minat anak-anak muda untuk menyertai PALAPES Udara.

Maklum balas dan reaksi yang positif diberikan terhadap pengurusan daripada pihak penganjur dan mereka mengharapkan agar Pesta Kovokesyen seperti ini dapat diadakan lagi pada masa hadapan.

|| Galeri ||

Pengunjung

289968