Print

Visi, Misi dan Motto

VISI UniSZA
UniSZUniversiti Pilihan Tersohor di Persada Dunia.
 
MISI UniSZA
Menzahirkan insan berperadaban dan berkemahiran teknologi pengurusan melalui kecemerlangan akademik dan keterlibatan komuniti.
 
MOTTO UniSZA
Ilmu Demi Faedah Insan 
(Knowledge for the Benefit of Humanity)
 
NILAI TERAS
i. Beretika dan berakhlak
ii. Kompeten dan berkemahiran
iii. Profesionalisme
iv. Permuafakatan telus/Kerja berpasukan
v. Kreatif dan inovatif
vi.Fokus pelanggan
vii. Berkepetanggungjawaban
vii. Kecaknaan dan kekitaan dan
ix. Kebolehpercayaan