Print

Rasional

Penawaran kursus-kursus kokurikulum ini adalah begitu relevan dan penting kerana:

  1. Para pelajar seharusnya mempunyai kemahiran-kemahiran 'non-academic' agar boleh menjadi seorang pemimpin yang terbaik kelak.
  2. Para pelajar seharusnya didedahkan kepada pembelajaran yang tidak terlalu tertumpu kepada peperiksaan untuk mempelajari sesuatu kemahiran.
  3. Penerapan kemahiran insaniah di dalam pembelajaran kokurikulum mampu menjana anjakan paradigma para pelajar tentang pelbagai kemahiran generik seperti keyakinan din, berdikari dan komunikasi.
  4. Para pelajar perlu dilatih untuk membuat perhubungan dengan agensi luar dan masyarakat untu memupuk integriti sosial yang kukuh di kalangan mereka.