Print

Teras Pasukan Pakaian Seragam Bersenjata

KURSUS : VOLUNTEER POLICE CORPS "POLICE CADET"
SUKARELAWAN POLIS (KOR-SUKSIS) I     (KKW 10211)
SUKARELAWAN POLIS (KOR-SUKSIS) II   (KKW 10221)
SUKARELAWAN POLIS (KOR-SUKSIS) III  (KKW 20231)
SUKARELAWAN POLIS (KOR-SUKSIS) IV   (KKW 20241)
SUKARELAWAN POLIS (KOR-SUKSIS) V     (KKW 30251)
SUKARELAWAN POLIS (KOR-SUKSIS) VI   (KKW 30261)
SINOPSIS: Kursus ini adalah untuk melahirkan seorang Pegawai Kor SUKSIS Polis yang berpengetahuan undang-undang berkaitan, mempunyai sikap serta amalan disiplin (kepolisian) yang sesuai di antara pasukan polis dan UniSZA.
 
KURSUS : RESERVE OFFICER TRAINING UNIT "AIR FORCE"
PALAPES UDARA I    (KKW 10311)
PALAPES UDARA II   (KKW 10321)
PALAPES UDARA III (KKW 20331)
PALAPES UDARA IV  (KKW 20341)
PALAPES UDARA V    (KKW 30351)
PALAPES UDARA VI  (KKW 30361)
SINOPSIS: Calon-calon mestilah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Lembaga pemilihan ATM. Latihan akan bermula setelah calon-calon berjaya dalam ujian pemilihan yang dikendalikan oleh Markas PALAPES (U) dan Bahagian Pasukan Simpanan. Peringkat ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada Asas Latihan Ketenteraan (Teori dan Amali) serta kehidupan dalam kem (Tentera Udara Di Raja Malaysia).
 
KURSUS : VOLUNTEER ARMY CORPS
ASKAR WATANIAH I         (KKW 10111)
ASKAR WARTANIAH II     (KKW 10121)
ASKAR WARTANIAH III   (KKW20131)
ASKAR WARTANIAH IV    (KKW20141)
SINOPSIS: Kursus ini memerlukan calon-calon memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Lembaga pemilihan ATM. Latihan akan bermula setelah calon-calon berjaya dalam ujian pemilihan yang dikendalikan oleh Rejimen Askar Wataniah dan Bahagian Pasukan Simpanan Tentera Darat. Peringkat ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada Asas Latihan Ketenteraan (Teori dan Amali) serta kehidupan dalam kem.
 
KURSUS : STUDENTS CORRECTION VOLUNTEER CORPS
SUKARELAWAN SISWA SISWI KOREKSIONAL I       (KKW 10411)
SUKARELAWAN SISWA SISWI KOREKSIONAL II     (KKW 10421)
SUKARELAWAN SISWA SISWI KOREKSIONAL III   (KKW 20431)
SUKARELAWAN SISWA SISWI KOREKSIONAL IV    (KKW 20441)
SINOPSIS : Kursus ini adalah untuk melahirkan seorang Pegawai Kor SISKOR yang berpengetahuan undang-undang berkaitan, mempunyai sikap serta amalan disiplin yang sesuai dan mempunyai semangat kepimpinan yang tinggi serta berpengetahuan luas.
 
 
KURSUS: RESERVE OFFICER TRAINING UNIT ARMY 
PALAPES DARAT I     (KKW 10511)
PALAPES DARAT II    (KKW 10521)
PALAPES DARAT III   (KKW 20531)
PALAPES DARAT IV   (KKW 20541)
PALAPES DARAT V     (KKW 30551)
PALAPES DARAT VI    (KKW 30561)
SINOPSIS : Kursus ini, melahirkan sikap prihatin, tanggungjawab, serta memantapkan kemahiran insaniah didalam diri pelajar UniSZA. Mempunyai sikap serta amalan disiplin yang sesuai dan mempunyai semangat kepimpinan yang tinggi serta berpengetahuan luas.