Print

Teras Pasukan Pakaian Seragam Bersenjata

KURSUS : KOR-SUKARELAWAN POLIS (KOR-SUKSIS) (KKW 1021 – 1026)
SINOPSIS: Kursus ini adalah untuk melahirkan seorang Pegawai Kor SUKSIS Polis yang berpengetahuan undang-undang berkaitan, mempunyai sikap serta amalan disiplin (kepolisian) yang sesuai di antara pasukan polls dan UniSZA.
 
KURSUS : PALAPES UDARA (KKW 1032 – 1036)
SINOPSIS: Calon-calon mestilah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Lembaga pemilihan ATM. Latihan akan bermula setelah calon-calon berjaya dalam ujian pemilihan yang dikendalikan oleh Markas PALAPES (U) dan Bahagian Pasukan Simpanan. Peringkat ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada Asas Latihan Ketenteraan (Teori dan Amali) serta kehidupan dalam kem (Tentera Udara Di Raja Malaysia).
 
KURSUS : PASUKAN KOR - ASKAR WATANIAH(KKW 1011 – 1016)
SINOPSIS: Kursus ini memerlukan calon-calon memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Lembaga pemilihan ATM. Latihan akan bermula setelah calon-calon berjaya dalam ujian pemilihan yang dikendalikan oleh Rejimen Askar Wataniah dan Bahagian Pasukan Simpanan Tentera Darat. Peringkat ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada Asas Latihan Ketenteraan (Teori dan Amali) serta kehidupan dalam kem.
 
* KKW 1011 - KKW 1061 merupakan pra-syarat bagi tahap II kursus masing-masing.