Print

Sistem Merit Mahasiswa Unisza

Kemahiran insaniah merupakan salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Pengurusan Tertinggi UniSZA di dalam membentuk mahasiswa yang mampan dari segi akademik mahupun pembangunan modal insan.Justeru, satu sistem kokurikulum yang lebih menekankan kepada kecemerlangan generik dirangka untuk dilaksanakan di UniSZA. Penggunaan kad atau buku merit mahasiswa digunapakai untuk mengeluarkan satu sijil atau transkrip khas menunjukkan aras pencapaian kemahiran insaniah setiap pelajar yang boleh digunakan oleh bakal majikan mahupun individu tersebut untuk membuat perancangan kerjaya berlandaskan kemahiran setiap individu. Sistem kokurikulum UniSZA kini menjurus kepada penerapan kemahiran insaniah melalui modul kursus sukan, kebudayaan, pasukan uniform, kemasyarakatan dan keusahawanan. Sistem ini akan membantu pihak universiti mengeluarkan para graduan yang lebih berdaya saing dan mampu mencapai kecemerlangan pengurusan kerjaya dan diri apabila bergraduat kelak.
 
Objektif
Buku atau Kad Merit Mahasiswa mempunyai beberapa tujuan iaitu:
  1. i. mengiktiraf segala aktiviti kokurikulum mahasiswa sepanjang pengajian.
  2. ii. memastikan para mahasiswa melibatkan diri secara total di dalam aktiviti kampus.
  3. iii. memastikan bakal majikan mempunyai rujukan yang telah diaplikasikan secara praktikal.
  4. iv. membantu pihak universiti dalam pemilihan olahragawan dan tokoh mahasiswa.
  5. v. membantu pihak universiti menyediakan satu 'database' kemahiran dan potensi mahasiswa.
 
Contoh Buku/Kad Merit Mahasiswa/wi UniSZA.
Jika anda memerlukan maklumat lanjut berkenaan kursus kokurikulum berkredit dan sistem merit mahasiswa, sila hubungi pejabat am Pusat Pembangunan Holistik Pelajar di talian 09-6687690 atau hantarkan pertanyaan anda ke pkoku©unisza.edu.my atau berkunjung ke Pusat Pembangunan Holistik Pelajar , Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu.