Articles

Print

Lampiran 1 (Contoh Kad Merit & Panduan Mengisi)

1. Jadual yang terdapat pada kategori A hingga B adalah sebagai rujukan untuk mengisi Jadual Utama yang terdapat pada LAMPIRAN mengikut setiap semester pengajian berturut-turut.
2. Setiap ruang kategori aktiviti A hingga B perlu dilengkapkan mengikut aktiviti yang telah diceburi sepanjang berada di kampus.
3. Pada bahagian A hanya satu aktiviti yang tertinggi sahaja akan dipilih, manakala antara bahagian B hanya dua aktiviti tertinggi sahaja akan dipilih untuk diberi markah.
4. Setiap aktiviti yang diceburi perlu dinyatakan tahap penyertaan/penglibatan di dalam aktiviti tersebut.
5. Ruang MARKAH juga perlu dilengkapkan oleh pelajar dengan berpandukan pada jadual pada telah dilampirkan.
6. Markah tersebut perlu didarabkan dengan pemberat (60 % atau 20 %) yang terdapat pada ruang aktiviti tersebut dan seterusnya nilai darab tersebut perlu diisi pada ruang MARKAH tersebut.
7. Campurkan semua markah tersebut kemudian dibahagikan dengan 100% bagi setiap kategori dan catatkan nilainya pada ruang JUMLAH.
 
MERIT
  1. Setiap penglibatan aktiviti perlu mendapat pengesahan yang berkenaan.
 
Pemberian markah penglibatan pelajar adalah berdasarkan pecahan peratus seperti berikut :
 
AKTIVITI
Peratus%
Sukan
Persatuan/Kelab
60
Kebudayaan/Kerohanian
60 PILIH SATU
Beruniform
60
Anugerah/Sijil/Pingat
20
Penerbitan/Majalah
20
ProgramKhas Universiti/HEP
20 PILIH SATU
Projek
20
Jumlah100
 
 
Jadual 1: Kaedah Mengira Merit Berdasarkan Pendekatan PNGK
 
A
4.00
A-
3.67
B+
3.33
B
3.00
B-
2.67
C+
2.33
C
2.00
C-
1.67
 
1. Sukan (sebagai peserta)
 
Jenis sukan : …………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
Bil
Tahap Pencapaian
Markah
i.
Blok
2.0
ii.
Jabatan / Persatuan
2.33
iii.
Kolej / Fakulti / Kelab
2.67
iv.
UNIVERSITI
3.0
V.
Daerah
3.33
Vi.
Negeri / IPT
3.67
vii.
Negara
4.0
 
 
Markah =……………………………………………………..….X 60%.............................................................................
 
 
*Untuk melayakkan pelajar mendapat markah di antara 3.0 hingga 4.0 anda digalakkan mewakili UNIVERSITI
 
 
2. Persatuan / Kelab (sebagai jawatankuasa)
Nama persatuan: ……………………………………………………………………………………………………………………..
 
________________________________________________________________________________________ Jawatan disandang dan markah ________________________________________________________________________________________
 
Bil
Tahap Penglibatan
YDP
NYDP
S/Usaha
Bend.
Exco
Ahli Aktif
i.
Blok
2.0
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
ii.
Jabatan/ Persatuan
2.33
2.0
2.0
2.0
1.67
1.67
iii.
Kolej/Fakulti/Kelab
2.67
2.33
2.33
2.0
2.0
2.0
iv.
UNIVERSITI
3.0
2.67
2.67
2.33
2.0
2.0
V.
Daerah
3.00
3.0
3.0
2.67
2.67
2.33
Vi.
Negeri/IPT
3.67
3.33
3.33
2.0
3.0
2.67
vii.
Negara
4.0
3.67
3.67
3.67
3.33
3.33
 
Markah =……………………………………………………..….X 60%.............................................................................
* Pelajar digalakkan memenuhi Tahap IV untuk melayakkan anda memperolehi markah lebih tinggi.
 
3. Kebudayaan/Kerohanian (sebagai peserta/pentadbiran)
Nyatakan nama pertubuhan : …………………………………………………………………………………………….
 
Bil
Tahap Penglibatan
Markah
i.
Blok
2.0
ii.
Jabatan/Persatuan/Program
2.33
iii.
Kolej/Fakulti/Kelab
2.67
iv.
UNIVERSITI
3.0
v.
Daerah
3.33
vi.
Negeri/IPT
3.67
vii.
Negara
4.0
 
Markah =……………………………………………………..….X 60%.............................................................................
*Tidak termasuk pertubuhan/Kelab/Sukan yang diambil kira dalam Bahagian A (1 dan 2).
 
4. BERUNIFORM (Sebagai Jawatankuasa)
a. PBSMM
 
Bil
Jawatan Disandang
Markah
i.
Pegawai Penjaga
4.0
ii.
Bendahari
3.33
iii.
Kuarter Master
2.67
iv.
Penyelaras
2.67
v.
Komandan Detachment
2.33
vi.
Ahli Aktif
2.0
 
Markah =……………………………………………………..….X 60%...............................................................................
 
ATAU
 
b. PALAPES
 
Bil
Jawatan Disandang
Markah
i.
Pegawai Rendah Kanan( SUO)
4.0
ii.
Pegawai Rendah Muda (JUO)
3.67
iii.
Sarjan (Senior)
3.33
iv.
Koperal (Senior)
3.0
v.
Kadet Biasa (Senior)
2.67
vi.
Sarjan (intermediate)
2.67
vii.
Koperal (intermediate)
2.33
viii.
Kadet Biasa (intermediate)
2.0
x.
Junior
2.0
 
 
Markah =……………………………………………………..….X 60%.................................................................................
 
 
ATAU
 
c. PERTAHANAN AWAM
 
Bil
Jawatan Disandang
Markah
i.
Kapten
4.0
ii.
Leftenen
4.67
iii.
Leftenen Muda
3.33
iv.
Sarjan
3.0
v.
Koperal
2.67
vi.
Lans. Koperal
2.33
vii
Anggota Biasa
2.0
 
 
Markah =……………………………………………………..….X 60%.................................................................................
 
 
ATAU
 
d. SUKSIS
 
Bil
Jawatan Disandang
Markah
i.
Sub Inspektor
4.0
ii.
Sarjan Mejar
3.33
iii.
Sarjan
3.0
iv.
Koperal
2.67
v.
Lan Koperal
2.33
vi.
Konstabel
2.0
 
 
 
Markah =……………………………………………………..….X 60%.................................................................................
 
 
ATAU
 
Pangkat dan markah yang diperakui oleh Pegawai Pengesah bagi mana-mana pasukan beruniform yang tidak dinyatakan di atas.
 
 
5. Anugerah/Sijil Kecemerlangan/Pingat
Nyatakannama anugerah……………………………………………………………………………………………………………………
 
Bil
Jawatan Disandang
Markah
i.
Blok
2.0
ii.
Jabatan/Persatuan/Program
2.33
iii.
Kolej/Fakulti/Kelab
2.67
iv.
UNIVERSITI
3.0
v.
Daerah
3.33
vi.
Negeri/IPT
3.67
vii
Negara
4.0
 
Markah =……………………………………………………..….X 20%.............................................................................
 
*Bukan sijil penyertaan /penghargaan.
 
 
6. Penerbitan/Majalah
Nyatakan nama penerbitan/majalah : ……………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________________________ JAWATAN/PERANAN ________________________________________________________________________________________
Bil
Tahap Edaran
Ketua Editor
Editor
S/Usaha
Penulis Artikel
AJK
i
Blok
2.0
1.67
1.67
2.0
1.67
ii
Jabatan/Persatuan
2.33
2.0
2.0
2.0
1.67
iii
Kolej/Fakulti/Kelab
2.67
2.33
2.33
2.33
2.0
iv
UNIVERSITI
3.0
2.67
2.67
2.67
2.33
V
Daerah
3.33
3.0
3.0
3.0
2.67
Vi
NEGERI/IPT
3.67
2.33
3.33
3.33
3.0
Vii
Negara
4.0
3.67
3.67
3.67
3.33
 
Markah =……………………………………………………..….X 20%.............................................................................
 
7. Program Khas HEP (Sebagai peserta/pentadbir)
Nama Program : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Bil
Tahap Pencapaian
Markah
i.
Blok
3.0
ii.
Jabatan/Persatuan/Program
3.33
iii.
Kolej/Fakulti/Kelab
3.67
iv.
UNIVERSITI
4.0
 
Markah =……………………………………………………..….X 20%.............................................................................
 
Contoh : Rakan HEP, Kursus BTN, Larian Obor Sukan SEA, OPKIM dan lain-lain.
 
8. Projek Tertentu (Sebagai peserta/pentadbir)
Nama Projek : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Bil
Tahap Pencapaian
Markah
i.
Blok
3.0
ii.
Jabatan/Persatuan/Program
3.33
iii.
Kolej/Fakulti/Kelab
3.67
iv.
UNIVERSITI
4.0
 
Markah =……………………………………………………..….X 20%.............................................................................
 
Contoh : Hari kerjaya, Pesta Konvo, Bengkel, Debat dan lain-lain.
*Tidak termasuk program khas yang dinyatakan pada bahagian B 3.
 
CONTOH PENGIRAAN MERIT
 
 
Peratus%
Markah
Pengiraan
A. Sukan*
60
2.67
60 (2.67) = 160.2
B. Persatuan/Kelab/Sukan
60
   
C. Kebudayaan/Kerohanian
60
   
D. Beruniform
60
   
E. Anugerah/Sijil/Pingat
60
   
F. Penerbitan/Majalah
20
   
G. Program Khas Universiti/HEP
20
3.67
20 (3.67) = 73.4
H. Projek Tertentu*
20
4.0
20 (4.0) = 80
100
 
313.6
PNGS = 313.6 =3.14
100
  • Andainya Sukan, Program Khas Universiti/HEP dan Projek Tertentu yang dipilih untuk diberi markah mengikut aktiviti yang tertinggi
 
CONTOH KAD MERIT MAHASISWA UniSZA
 
NAMA :__________________ NO.MATRIK :____________ FAKULTI : _____________
 
AKTIVITI
 
MARKAH
 
ACARA
(KURSUS)
 
TAHAP PENYERTAAN
NAMA PEGAWAI YANG MENGESAHAKAN & TANDATANGAN
(COP RASMI)
BAHAGIAN A(60%)
PILIH SATU PENGLIBATAN TERTINGGI
 
1. SUKAN
Markah =________x 60
       
 
2. PERSATUAN/KELAB
Markah =________x 60
       
 
3. KEBUDAYAAN/KEROHANIAN
Markah =________x 60
       
 
4. BERUNIFORM
Markah =________x 60
       
 
BAHAGIAN B (40%)
PILIH DUA PENGLIBATAN TERTINGGI
       
 
1. ANUGERAH/SIJIL/PINGAT
Markah =________x 60
       
 
2. PENERBITAN/MAJALAH
Markah =________x 60
       
 
3. PROGRAM KHAS UniSza/HEPA
Markah =________x 60
       
 
4. PROJEK TERTENTU
Markah =________x 60
       
 
 
1 Bhgn.A + 2 Bhgn.B = Jumlah (J)
       
 
Merit = Jumlah (J)=_______CGPA
100
 
 
 
Pengakuan Pelajar : Pengesahan Pengarah : SKALA MERIT
0.0 -1.99 TIDAK AKTIF
2.00-2.49 SEDERHANA
2.50-2.99 BAIK
3.00- 3.49 CEMERLANG
________________ _______________________ 3.50- 4.00 AMAT CEMERLANG
 
Tarikh : _______ Tarikh :_____________