Muat Turun
Overview Search Downloads Up
Category: PANDUAN UMUM
Number of Subcategories: 4
Subcategories:
MAKLUMAT KURSUS KOKURIKULUM Subcategories: 6 Files: 86

Pelajar dan fasilitator boleh merujuk bahagian ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas tentang setiap kursus kokurikulum seperti hasil pembelajaran dan topik yang diajar. 

MODUL PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM Files: 1

Bahagian ini memberi panduan terperinci kepada pelajar kokurikulum dan fasilitator tentang kaedah pengurusan aktiviti dalam kursus kokurikulum yang ditawarkan bagi melancarkan proses penilaian gred pelajar. Antara perkara yang difokuskan adalah:-

1. Pecahan penilaian markah kokurikulum dan kaedah menilai

2. Kalendar penganjuran aktiviti bagi semester semasa

3. Proses merangka idea penganjuran aktiviti wajib (projek yang dinilai) dan pembangunan kertas cadangan

4. Prosedur kewangan

5. Proses tempahan logistik dan peralatan

6. Proses pemantauan aktiviti

dan lain-lain yang berkaitan

ISO PPHP Files: 12

ISO PPHP adalah standard kualiti penawaran dan pengurusan kokurikulum berkredit (KKB) yang telah diperakui oleh Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti dan diluluskan oleh pengurusan UniSZA.

Semua pihak yang terlibat dalam penawaran dan pengurusan KKB termasuk staf PPHP, fasilitator yang dilantik dan pelajar yang mendaftar kokurikulum adalah tertakluk sepenuhnya di bawah ISO ini.

PROSEDUR KESELAMATAN Files: 2

SOP rekreasi luar IPT ini bertujuan untuk menyeragam dan memastikan semua rekreasi luar yang dilaksanakan di IPT seluruh Malaysia mematuhi syarat dan peraturan keselamatan.

SOP ini berfungsi sebagai satu garis panduan keselamatan rekreasi luar di IPT seluruh Malaysia. SOP ini adalah sebuah dokumen yang dinamik dan boleh diubah mengikut keperluan semasa. Setiap rekreasi luar yang rasmi dan melibatkan mahasiswa IPT perlu mematuhi SOP yang ditetapkan dalam dokumen ini.

Pegawai Yang Dipertanggungjawabkan (PYD) mesti mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KPT dalam merancang, memantau, melaksana dan memastikan keselamatan rekreasi luar yang dilaksanakan. PYD perlu memastikan semua proses dokumentasi telah dilaksanakan dan mendapat pengesahan serta kelulusan dari pihak pengurusan yang dilantik di IPT masing-masing berdasarkan keperluan semasa.


No files available yet for this category!