Penawaran KKB Sem 2, 2022/2023

Penawaran KKB Semester 2, 2022/2023

Catatan
GB - Kampus Gong Badak
Kota - Kampus Kota
Besut - Kampus Besut
KKB - Kursus Kokurikulum Berkredit

Klik di sini untuk paparan lebih jelas.

**Semua penawaran KKB adalah tertakluk kepada perubahan dan ketersediaan fasilitator pada semester 2, 2022/2023.