MATLAMAT

Kami akan sentiasa berusaha mewujudkan pendidikan yang seimbang dan efisyen supaya anda menjadi insan yang lebih matang dalam usaha untuk membantu UniSZA melahirkan graduan yang berkualiti.