Pelajar Kokurikulum

  1. Pelajar dinasihatkan agar berbincang dengan Penasihat Akademik di fakulti masing-masing ataupun dengan Timbalan Pengarah Akademik di Pusat Pembangunan Holistik Pelajar sebelum membuat pendaftaran.
  2. Pelajar diberi kebebasan untuk memilih mana-mana kursus yang diminatinya berdasarkan penawaran semasa. Pendaftaran bagi kursus tersebut akan diterima tertakluk kepada kekosongan tempat.
  3. Jika kehadiran pelajar dalam kelas kokurikulum adalah kurang daripada 80% atau tidak hadir selama enam (6) jam tanpa sebab yang diluluskan oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar, anda akan diHALANG daripada mengikuti kursus dan mendapat keputusan GAGAL dalam subjek kokurikulum.
  4. Pelajar tidak dibenarkan menukar kursus yang telah didaftarkan melainkan mendapat kelulusan daripada Pengarah Pusat Pembangunan Holistik Pelajar.
  5. Pelajar yang telah mendaftar dan lulus kursus sebelumnya tidak dibenarkan mengambil kursus yang sama.

 

Sila rujuk buku peraturan di sini: Buku Peraturan Akademik Pra-Siswazah UniSZA