Print

Majlis Pemakaian Pingat PALAPES

Pada 14 Oktober 2017 yang lepas, Majlis Pemakaian Pangkat kepada Unit PALAPES Udara telah berlangsung darip pukul 8 pagi hingga jam 11pagi. Majlis ini bertempat di unit PALAPES Udara UniSZA. Majlis Pemakaian Pangkat ini telah melibatkan penyertaan seramai 87 Pegawai Kadet PALAPES Udara UniSZA yang mana terdiri daripada peringkat Senior 41 anggota dan intermediate 46 anggota.

Perbarisan ini diketuai oleh 7803334 PRK Muhammad Arsyad bin Sohaile bersama 7803316 PRM Ahmad Farid bin Shaari dan bagi peringkat Intermediate 7803694 PK Sjn Mohammad Zahin bin Ibrahim. Majlis Pemakaian Pangkat ini telah dianjurkan oleh Unit PALAPES Udara Unisza bersama kerjasama oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP) UniSZA.

Majlis Pemakaian Pangkat pada kali ini adalah untuk melahirkan generasi yang berdedikasi, bertanggungjawab, berdsiplin dan dapat meningkatkan kemahiran insaniah dalam kehidupan seharian sebagai pegawai kadet. Pengiktirafan yang diberikan juga adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti tahap kebolehan dalam memimpin atau menguruskan sesuatu organisasi, berdisiplin dan beretika dalam menjalankan tugas, berani dan berkeyakinan, juga amanah serta bertanggungjawab dalam menggalas jawatan yang diberikan.

Pemakaian pangkat tertinggi juga atas komitmen yang diberikan terbaik dan boleh memimpin orang bawahan dengan baik. Kesimpulannya, adalah diharapkan agar Majlis Pemakaian Pangkat ini dapat diteruskan kerana majlis seperti ini sesuai dan melahirkan pegawai kadet yang kuat dari segi mental dan fizikal.

|| Galeri ||