Print

Bengkel Premiere Pro - SISKOR III 20/21

"BENGKEL PREMIERE PRO" PROJEK AKHIR KOR SISKOR III (KK) SEM I SESI 2020/2021

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-19 Disember 2020, seramai 54 orang pelajar Kor Berpakej dan Kor Tidak Berpakej Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) serta pelajar daripada universiti awam lain telah menyertai program Bengkel PremierPro”. Program ini telah dianjurkan oleh ahli Kor SISKOR III Kampus Kota dengan Kerjasama Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP)UniSZAAntara objektif utama program ini dijalankan adalah untuk melibatkan diri secara aktif dalam menyatakan idea ketika menyediakan kertas cadangan yang bersesuaian. Selain itu, program ini dianjurkan adalah untuk membantu kumpulan dalam mencapai objektif projek dengan berkesan. Seterusnya, untuk melengkapkan laporan projek yang mempunyai nilai kesukarelaan yang tinggi. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan tahap kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar dengan melahirkan individu yang berkaliber dalam menghadapi arus perkembangan teknologi untuk mencapai keunggulan global.