Print

Pengenalan

Pusat Kokurikulum UniSZA telah ditubuhkan pada 12 Januari 2007 dan penawaran kursus kokurikulum telah bermula Jun 2007.Pada tahun 2013, pusat ini telah melakukan transformasi yang dikenali sebagai Pusat Pembangunan Holistik Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) hasil cetusan idea oleh Y.Bhg.Prof.Dr. Yahya Bin Ibrahim, Naib Canselor ke-2 UniSZA, sejajar dengan hasrat universiti untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi fizikal dan spiritual.Kursus-kursus yang ditawarkan oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar UniSZA telah diberi pengiktirafan sebagai kursus akademik berkredit dan menjadi salah satu syarat kelayakan bergraduat.

Pada peringkat operasi, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar diletakkan di bawah pentadbiran Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) di bangunan pentadbiran HEPA.Di samping mempunyai ruang pejabat, ruang perbincangan dan stor satelit, pusat ini juga memiliki kem aktiviti yang dinamakan sebagai 1M4U Outreach Camp yang terletak di Merang, Setiu, Terengganu.
 
Pusat Pembangunan Holistik Pelajar berperanan dalam penawaran kursus-kursus kokurikulumberkredituniversiti setaraf dengan dengan bidang akademik. Pembinaan dan penawaran kurus-kursus kokurikulum dirangka agar para pelajar mendapat nilai tambah ilmu yang sewajarnya.Di samping itu, pusat ini juga bertanggungjawab memastikan keperluan dan kemudahan bagi kegunaan kokurikulum disediakan dengan teratur dan mencukupi mengikut bidang yang diminati oleh para pelajar Kursus kokurikulum.
 
Sepanjang tempoh ini pelbagai pengalaman dan cabaran telah ditempuhi oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar.Banyak aktiviti dan pembaharuan telah dirancang dari masa ke semasa dan kegiatan kokurikulum pula semakin bertambah mengikut pertambahan jumlah pelajar serta kecenderungan minat mereka. Maka dengan mandat dan amanah yang telah diberikan oleh pihak pengurusan universiti ini akan terus dipegang dan dijaga agar Pusat Pembangunan Holistik Pelajar dapat bergerak maju seiring dengan hasrat kepimpinan universiti dan negara.