Print

Piagam Pelanggan

Dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara dan Visi Universiti Sultan Zainal Abidin, maka kami warga Pusat Pembangunan Holistik Pelajar dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan:

  1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh ikhlas, amanah, cekap dan dedikasi.
  2. Menyediakan dan melaksanakan aktiviti mengikut Prosedur Tetap Operasi (S.O.P) yang telah ditetapkan.
  3. Memberikan sumbangan sebaik mungkin melalui kepakaran yang sedia ada dan yang digilap dapat disampaikan dengan baik.
  4. Memaksimunkan penglibatan pelajar dalam semua aktiviti mengikut kokurikulum teras yang telah ditetapkan.
  5. Memastikan pembangunan dan pembinaan pelajar secara holistik mencapai sasaran menerusi kursus dan aktivti kokurikulum.