Print

Matlamat

Mewujudkan pendidikan yang seimbang dan efisyen supaya pelajar menjadi insan yang lebih matang dalam usaha untuk membantu UniSZA melahirkan graduan yang berkualiti.