Print

Fungsi

  1. Menawarkan mata pelajaran kokurikulum akademik berkualiti bagi melahirkan mahasiswa/wi yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
  2. Merancang pembangunan prasarana dan menyedia kelengkapan yang berkualiti agar aktiviti kokurikulum dapat dijalankan di universiti.
  3. Memupuk semangat perpaduan dan menjana pengembangan ilmu di kalangan warga universiti dan masyarakat melalui kursus yang ditawarkan serta aktiviti yang dilaksanakan.
  4. Untuk memberi peluang kepada pelajar mengenalpasti kecenderungan minat mereka melalui kursus-kursus kokurikulum yang ditawarkan.
  5. Merekod dan menyelenggara segala kemudahan, ruang dan peralatan pusat.
  6. Menyediakan informasi pusat untuk makluman warga universiti.