Print

Prosedur Penilaian Kursus Kokurikulum Berkredit

KRITERIA                                                       WAJARAN
 
BUKU LOG                                                          10%
KEMAHIRAN TEKNIKAL                                        20%
(Amali 10% + Laporan Projek 10%)
 
AFEKTIF (20%) – pilih dua sahaja                       40%
(TS,EM,LL - Kemahiran Kerja Berpasukan,
Etika dan Moral Profesional, Kemahiran
Berterusan & Pengurusan Maklumat )
+
PSIKOMOTOR (20%) – pilih dua sahaja
(CTPS,CS,LS,KK - Pemikiran Kritis &
Kemahiran Menyelesaikan Masalah,
Kemahiran Berkomunikasi,Kemahiran
Kepimpinan, Kemahiran keusahawanan)
 
INTEGRASI KO                                                    10%
 
UJIAN/KUIZ                                                        20%
 
JUMLAH                                                            100%