Print

Prosedur Penilaian Kursus Kokurikulum Berkredit

Penilaian Kelas Kokurikulum adalah berdasarkan Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) yang diambil. HPK bagi kursus yang berpakej (Uniform) adalah berbeza dengan kursus-kursus lain. Setiap kursus mempunyai tiga (3) hasil pembelajaran kursus yang telah ditetapkan.

 

Kelas Kokurikulum Berpakej

HPK HPK 1 HPK 2 HPK 3 JUMLAH
PENILAIAN Kertas Cadangan Aktiviti Pemerhatian Perlaksanaan Projek Penilaian Kerja Berpasukan Penilaian Pegawai Pengiring Pembentangan Dan Laporan  
MARKAH 20% 20% 20% 10% 30% 100%

 

Kelas Kokurikulum Tidak Berpakej

HPK HPK 1 HPK 2 HPK 3 JUMLAH
PENILAIAN Kertas Cadangan Aktiviti Penilaian Kerja Berpasukan

Perbincangan Dan Perlaksanaan Projek

Penilaian Komuniti Laporan Video Penilaian Pegawai Pengiring Pembentangan  
MARKAH 10% 10% 15% 10% 30% 10% 15% 100%