Print

Maklumat Semasa

  1. Anda / Pelajar dinasihatkan agar berbincang dengan Penasihat Akademik di fakulti masing-masing ataupun dengan Timbalan Pengarah Akademik di Pusat Pembangunan Holistik Pelajar sebelum membuat pendaftaran.
  2. Anda / Pelajar diberi kebebasan memilih mana-mana kursus yang diminatinya. Pendaftaran bagi kursus tersebut akan diterima tertakluk kepada kekosongan tempat.
  3. Jika kehadiran anda kurang daripada 80% iaitu tidak hadir sebanyak enam (6) jam tanpa sebab yang diluluskan oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar, anda akan diHALANG daripada mengikuti kursus dan diGAGALKAN.
  4. Anda / Pelajar tidak dibenarkan menukar kursus yang telah didaftarkan melainkan mendapat kelulusan daripada Pengarah Pusat Pembangunan Holistik Pelajar.
  5. Anda / Pelajar yang telah mendaftar dan lulus kursus sebelumnya tidak dibenarkan mengambil kursus yang sama.