Print

Maklumat Semasa

  1. Pelajar dinasihatkan agar berbincang dengan Penasihat Akademik di fakulti masing-masing ataupun dengan Penyelaras Akademik Kokurikulum di Pusat Pembangunan Holistik Pelajar sebelum membuat pendaftaran.
  2. Pelajar diberi kebebasan memilih mana-mana kursus yang diminatinya. Pendaftaran bagi kursus tersebut akan diterima tertakluk kepada kekosongan tempat.
  3. Pelajar yang kehadirannya kurang daripada 80% iaitu tidak hadir sebanyak enam (6) jam tanpa sebab yang diluluskan oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar akan di GAGALKAN.
  4. Pelajar tidak dibenarkan menukar kursus yang telah didaftarkan melainkan mendapat kelulusan daripada Pengarah Pembangunan Holistik Pelajar.
  5. Pelajar yang telah mendaftar dan lulus kursus sebelumnya tidak dibenarkan mengambil kursus yang sama.