Print

Teras Kebudayaan

KURSUS : KERTUK MUSIC AND REBANA UBI
MUZIK KERTUK DAN REBANA UBI (KKD 10103)
SINOPSIS : Kursus ini memberikan pendedahan asas kepada pelajar konsep, teknik bermain kertuk dan rebana ubi mengikut kreativiti kumpulan semasa mengadakan persembahan.
 
KURSUS : TARANUM
TARANUM (KKD 10203)
SINOPSIS: Kursus ini akan mendedahkan pelajar kaedah membaca al-Quran secara berlagu disamping memperkenalkan jenis-jenis lagu yang digunakan ketika membaca al-Quraan.
 
KURSUS : KOMPANG MUSIC
MUZIK KOMPANG (KKD 10303)
SINOPSIS: Kursus ini nnemberikan pendedahan kepada pelajar tentang konsep dan permainan asas kompang, konsep bermain kompang dengan betul, mengenalpasti teknik permainan kompang dari segi rentak pukulan dan lagu, mengetahui cara memimpin kumpulan dan bekerjasama dan memahami proses kompang dihasilkan.
 
KURSUS : DANCE ART
SENI TARI (KKD 10403)
SINOPSIS: Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar akan menghasilkan persembahan yang berdaya kreatif tarian tradisional dan moden secara perseorangan dan berkumpulan.
 
KURSUS : THEATRE
TEATER (KKD 10503)
SINOPSIS: Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada persediaan fizikal dan mental yang menjadi asas kepada lakonan. Persediaan fizikal termasuklah memahami latihan untuk olah tubuh dan vokal (pengucapan). Persediaan mental pula merujuk kepada proses memahami lakonan melalui latihan seperti improvisasi, bahasa badan (body language), pemerhatian dan penghayatan.
 
KURSUS : HANDYCRAFTS
KRAFTANGAN (KKD 10603)
SINOPSIS: Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai teknik-
Panduan Dan Peraturan teknik mencanting, mewarna (sistem pewarnaan) dan mematikan warna untuk pembuatan batik canting serta kaedah-kaedah penggunaannya bagi mendapatkan hasil reka corak yang baik, berkualiti dan cantik.
 
KURSUS : CALLIGRAPHY
PENULISAN KHAT (KKD 10703)
SINOPSIS: Kursus ini merupakan suatu pengenalan kepada asas seni khat serta keperluanya, ianya menitik beratkan dari segi bentuk dan jenis-jenis tulisan khat yang termasyur dengan memberikan tumpuan kepada khat Nasakh dan Ruqa’ah, menghuraikan pertambahan jenis-jenis tulisan dan sejarah pertumbuhan tulisan Khat dan penggunaan mata pena yang bersesuaian.
 
KURSUS : IQRA'
IQRA (KKD 10803)
SINOPSIS: Kursus ini akan mendedahkan kepada pelajar cara mempelajari al-Quran dengan cara yang mudah dan cepat dengan membaca modul iqra dengan lancar mengikut kaedah lqra dan mengaplikasikan tanda-tanda bacaan Rasm Usmani dalam cara bacaan al-Quran.
 
KURSUS : GAMELAN MUSIC
MUZIK GAMELAN (KKD 10903)
SINOPSIS: Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar untuk mengenali, membaca nota dan memainkan alat-alat yang terkandung dalam muzik gamelan secara individu atau berkumpulan.
 
KURSUS : MODERN MUSICAL INSTRUMENTS
ALAT MUZIK MODEN (KKD 11003)
SINOPSIS: Kursus ini memberikan pendedahan asas kepada pelajar tentang konsep, teknik bermain alat muzik moden seperti alat muzik kugiran dan memerlukan kreativiti kumpulan semasa mengadakan persembahan.
 
KURSUS : CHOIR
KOIR (KKD 11103)
SINOPSIS: Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar asas menyanyi dengan cara mempelajari kaedah suara, teknik, penjiwaan dan persembahan yang betul serta membaca notasi lagu-lagu koir secara individu dan berkumpulan.
 
KURSUS : RODAT
RODAT (KKD 11203)
SINOPSIS: Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar seni budaya Rodat Negeri Terengganu yang melibatkan aspek iaitu lagu religat, tarian dan alat muzik tradisional menghasilkan persembahan yang berdaya kreatif tarian dan Ton Rodat.
 
KURSUS : ENSEMBLE MUSIC
MUSIC ENSEMBLE (KKD 11303)
SINOPSIS : Kursus ini memberikan pendedahan asas kepada pelajar tentang konsep, teknik bermain alat muzik moden seperti alat muzik kugiran dan memerlukan kreativiti kumpulan semasa mengadakan persembahan.