Print

Teras Keusahawanan & Pembinaan Diri

KURSUS : ASAS KEUSAHAWANAN (KKN 10103)
SINOPSIS: Kursus ini akan menunjukajar kepada pelajar bagaimana untuk menyediakan sebuah rancangan perniagaan yang merangkumi pertadbiran, operasi, pemasaran, persaingan dan kewangan
 
KURSUS : KATERING (KKN 10203)
SINOPSIS: Kursus ini dibentuk bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada kemahiran dalam bidang katering. Para pelajar akan diberi penerangan dan tunjukajar dalam pelbagai aspek penyediaan makanan,pengurusan dapur, prinsip makanan dan juga perkhidmatan katering.
 
KURSUS : ASAS PENGUCAPAN AWAM (KKN 10303)
SINOPSIS: Kursus ini menekankan konsep-konsep asas dalam pengucapan awam bagi membina kecekapan berpidato dan berucap di kalangan pelajar. Bakat dan pengetahuan dalam bidang komunikasi umum yang ada pada pelajar akan digilap melalui latihan-latihan amali pengucapan.
 
KURSUS : ASAS KEMAHIRAN PERTANIAN (KKN 10403)
SINOPSIS: Asas kemahiran pertanian adalah satu matapelajaran amali keusahawanan yang berasaskan aktiviti pertanian komersial dan moden. Kursus ini mendedahkan pelajar terhadap teknik-teknik asas bertani daripada penyediaan kawasan, penjagaan dan penuaian.
 
KURSUS : RAKAN KAUNSELOR (KKN 10503)
SINOPSIS: Rakan Kaunselor merupakan subjek yang menekankan aspek-aspek kemahiran asas kaunseling yang dapat digunakan oleh pelajar matapelajaran ini untuk membantu diri, rakan pelajar, keluarga dan masyarakat sekelilingnya menangani masalah. Selain dari itu matapelajaran ini memeberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran mengurus dan memimpin dalam sesebuah organisasi.
 
KURSUS : ASAS KEWARTAWANAN (KKN 10603)
SINOPSIS: Memberi pendedahan serta mengenalkan panduan-panduan dalam menghasilkan bahan berita di dalann akhbar menerusi pelbagai isu semasa dalam dan luar negara demi kepentingan umum melalui media cetak dan elektronik di negara ini.
 
KURSUS : FOTOGRAFI (KKN 10703)
SINOPSIS: Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan kemahiran fotografi kepada pelajar-pelajar. Aspek-aspek teori dan pratikal serta teknik-teknik pengambilan foto yang menarik diberi penekanan.Pelajar berpeluang menghayati seni foto dengan mempratikkan kombinasi teknologi kamera fotografi digital dan analog (SLR kamera).
 
KURSUS : BATIK CANTING (KKN 10803)
SINOPSIS: Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai Batik Canting, sejarah Batik Canting, belajar lakaran batik design, bancuhan warna. Pelajar juga akan diajar mengenai jenis-jenis batik lukis seperti batik ikat dan ‘rainbow’ , teknik celup dan pelajar berpeluang melakukan amali seperti membuat batik dan menghasilkan saputangan /canting kemeja dan pareo.
 
KURSUS : BATIK TERAP (KKN 11003 )
SINOPSIS: Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai Batik Terap, sejarah batik , belajar lakaran batik design, teknik memblok dan mewarna. Pelajar juga berpeluang melakukan amali seperti membuat saputangan terap, alas/seperah meja, pareo dan sarung lapis secara individu dan berkumpulan.
 
KURSUS : JAHITAN KREATIF (KKN 10903)
SINOPSIS: Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai penghasilan quilting dan patchwork untuk sarung kusyen dan hiasan dinding. Pelajar juga akan diajar mengenai bahan dan peralatan yang sesuai, mereka dan menjahit corak quilting, memotong dan menjahit sarung kusyen serta memilih warna fabrik yang sesuai.
 
KURSUS : FESYEN (KKN 11103)
SINOPSIS: Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai penghasilanBaju Kurung Pesak Buluh dan Kain Ombak Mengalun/Baju Kurung Moden dan Kain Duyung.Pelajar juga akan diajar untuk mengenai pasti bahan dan peralatan yang sesuai, kemahiran menyediakan pola serta memotong fabrik.
 
KURSUS : DEBAT BAHASA MELAYU (KKN 11203)
SINOPSIS: Kursus ini mendedahkan pelajar dengan konsep-konsep asas dalam debat. Pelajar juga akan diajar mengenai kaedah-kaedah perdebatan yang berkesan dan melakukan latihan amali. Mereka juga dilatih cara-cara mengurus dan menganjurkan pertandingan.