Selamat datang ke laman web rasmi Pusat Pembangunan Holistik Pelajar, Universiti Sultan Zainal Abidin40 Tahun UniSZA utama

Pertanyaan?

09-668 8313

Alamat

UniSZA, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu

VISI, MISI, MOTO, NILAI TERAS & NIC

VISI
Universiti Pilihan Dunia.

MISI
Menzahirkan insan holistik melalui kecemerlangan akademik.

MOTO
Ilmu Demi Faedah Insan
(Knowledge for the Benefit of Humanity)

NILAI TERAS
i. Beretika dan berakhlak
ii. Kompeten dan berkemahiran
iii. Profesional
iv. Permuafakatan
v. Kreatif dan inovatif
vi. Fokus pelanggan
vii. Kebertanggungjawaban
vii. Kecaknaan dan kekitaan
ix. Kebolehpercayaan

NIC
Peradaban Insan, Perubatan Kejituan, Sains, Teknologi, Pengurusan dan Teknokeusahawanan

Hubungi Kami

Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
Pej. Timb. Naib Canselor HEPA & Alumni
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman

  09-668 8313
  pphp@unisza.edu.my
logo3d left40 Tahun UniSZA utama

Lokasi

Ikuti Kami