Print

Pra-Daftar ISM & Diploma Kohort Baharu

Perhatian Kepada semua Pelajar IJAZAH SARJANA MUDA & DlPLOMA KOHORT BAHARU

Dimaklumkan bahawa PRA-PENDAFTARAN KURSUS secara online bagi Semester I Sesi 2017/2018 akan dibuka mulai 23 Julai 2017 (Ahad ) *.

Sila rujuk lampiran yang disediakan.

 


Sila ambil cakna pada tarikh-tarikh tersebut!