Sedekad Bersama, School Attack

Pada 18 November 2017 yang lalu, Kokurikulum Kor Fotografi telah pun melancarkan satu projek “Program Sedekad UniSZA Scholl Attack” bersama komuniti sekitar, iaitu bertempat di Sekolah Menengah Agama (Atas) Sultan Zainal Abidin atau SMAAZA. Dianggarkan bilangan peserta yang terlibat seramai 60 orang ahli Kor Fotografi, 70 orang pelajar Sekolah Menengah Agama (Atas) Sultan Zainal Abidin (SMAAZA). Program tersebut dirasmikan oleh Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni & Jaringan Komuniti Kampus Perubatan, Dr. Wan Mohd Razin Bin. Wan Hassan.

Program tersebut dapat disempurnakan dengan bantuan dan kerjasama daripada Unit Hal Ehwal Pelajar (HEPA), Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP) dan SM Agama (Atas) Sultan Zainal Abidin (SMAAZA).

Pengisian program tidak hanya tertumpu pada permainan dan pertandingan semata-mata, program tersebut turut diisi dengan ceramah ilmiah seperti pendedahan asas kemahiran foto grafi dan ilmu asas perubatan. Pelajar juga sekaligus dapat mempraktikkan kemahiran kerja dalam kumpulan, kemahiran insaniah iaitu kemahiran berkomunikasi, kemahiran sebagai pemimpin, kemahiran membuat keputusan dan kemahiran etika profesional.

Pelajar juga dapat meaplikasikan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat serta kemahiran mengurus sesebuah projek. Projek tersebut memberi impak yang besar kepada para pelajar dan juga komuniti setempat dengan memberi peluang kepda pelajar dan komuniti menambahkan ilmu pengetahuan dengan melakukan penerokaan terhadap ilmu dalam melaksanakan tugas semampu mungkin disamping mengeratkian hubungan antara mereka.

 

 

 

 

 

Gambar Pertandingan Ping Pong Tertutup Sedekad UniSZA

1-2 Disember 2017 yang lalu, kokurikulum Ping Pong telah membuat satu pertandingan ping pong tertutup sedekad UniSZA. Pertandingan tersebut berlangsung di Dewan Gemilang, UniSZA. seramai 39 orang daripada kelab Ping Pong, 53 orang mahasiswa serta mahasiswi telah mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Pertandingan ini berlangsung selama dua hari. Kategori yang dipertandingkan adalah perseorangan lelaki, perseorangan wanita, beregu lelaki, beregu wanita, Pengadil dan Pembilang markah yang telah dilantik.

Program ini bertujuan bagi mencungkil bakat dalam permainan Ping Pong yang dimiliki oleh para mahasiswa selain mengeratkan hubungan sesama mereka. Objektif utama program adalah memberi pendedahan kepada pelajar untuk bergiat aktif. Pertandingan seperti ini juga mampu membentuk kemahiran sosial dan sikap bertanggungjawab dalam menjalankan amanah serta tugasan yang diberi. Nialai dan sikap profesionalisme juga dapat dibentuk melalui adanya pengurusan dengan pihak luar.

Program seperti ini amatlah sesuai bagi melahirkan mahasiswa khususnya yang aktif dalam bidang sukan selain aktif dalam akademik. Pendedahan seperti ini sekaligus dapat pelajar aplikasikan kemahiran serta nilai insaniah yang menjadi tonggak utama dalam hasil pembelajaran kursus kokurikulum. Kesimpulannya, adalah diharapkan agar pertandingan seperti ini akan dapat dijalankan lagi pada masa akan datang kerana dilihat sangat membantu dalam dalam sukan, kemahiran insaniah dan juga akademik.

 

 

Pengunjung

290009