Majlis Pentauliahan Kor Sispa 2017

Jawatan Fasilitator Sambilan

PUSAT PEMBANGUNAN HOLISTIK PELAJAR
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR, HEPA
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN 

 

IKLAN JAWATAN FASILITATOR SAMBILAN 
KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT (KKB) 

Pemohon-pemohon adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi Jawatan Fasilitator Sambilan Kursus Kokurikulum Berkredit bagi Kampus Gong Badak, Kuala Terengganu dan Kampus Tembila, Besut.  Fokus kemahiran adalah seperti berikut:

Pengunjung

236023